Slott och herresäten i Sverige, Västergötland - ett konst- och kulturhistoriskt samlingsverk

Författare
(Lennart Luthander. Dalsland / av Louise Tham och Gösta von Schoultz. Värmland / av Gösta von Schoultz och Louise Tham. Bd 2, Västergötland: Stora Bjurum - Öredal. Dalsland. Värmland.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allhem, Allhem 1968 Sverige, Malmö, Malmö 383 sidor., [35] pl.-bl., [1] kartbl. ill. 23 cm