Slottsskogen - kulturhistorisk bedömning, ingående i program för Slottsskogen

Författare
Inger Erntsson
(Författare och foto: Inger Erntsson, Kolbjörn Wærn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsbyggnadskontoret 2009 Sverige, Göteborg 111 sidor. 30 cm 978-91-633-7166-0