Slovarʹ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka T. 8, O

Författare
(Redakcionnaja kollegija: A. M. Babkin ...)
Språk
Ryska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nauka 1959 Sovjetunionen (t.o.m. 1991), Moskva 1840 sp.