Slutet på en facklig historia - berättelsen om de sista 16 åren i Ingenjörsförbundets historia

Författare
Tomas Lundenmark
(Tomas Lundenmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ingenjörsförbundet, Sjuhäradsbygdens tryckeri 2007 Sverige, Stockholm, Borås 64 sidor. färgill.