Slutrapport från AKTIKON-PROJEKTET i Örnsköldsviks kommun - Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö – en kontrollerad studie i Örnsköldsviks kommun

Författare
Anita Pettersson-Strömbäck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå universitet 2018 Sverige, Umeå 65