Skrifter i urval 3, Några ord om nejderna, folklynnet och levnadssättet i Saarijärvi socken Smärre episka dikter Julkvällen Fänrik Ståls sägner

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Sverige 270 sidor.
Bonnier 1941 Sverige, Stockholm 276 sidor.
Gleerup 1934 Sverige, Lund 114 sidor.
Schildt 1931 Sverige, Stockholm 276 sidor.
Världslitteraturen 1928 Sverige, Malmö 306, viii sidor.
Edlund 1903 Finland, Helsingfors [2], 51 sidor.
Beijer 1870 Sverige, Stockholm S. 123-270
Sederholm 1861 Finland, Helsingfors 288 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan