Små barn känner - om barnets sociala och psykiska utveckling, 7-18 månader

Författare
Anna Kreutz Wirfelt
(Illustrationer: Birgitta Folcker-Sundell, Jan Herrström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Axélion, Eskils tr. 1997 Sverige, Bromma, Borås 48 sidor. ill. (vissa i färg) 21 cm