Små barnrim

Författare
Rie Cramer
(Ritad av Rie Cramer verser av E. E.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eliassons konstförlag 192? Sverige, Stockholm [19] sidor. : ill.