Små berättelser om märkeliga orter i Sverige. Liten geografisk läsebok för barn och ungdom af C. Georg Starbäck, lektor i historia vid Norrköpings högre elementärläroverk

Författare
Carl Georg Starbäck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1868 Sverige, Stockholm 120 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan