Små berättelser

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Johan Ludvig Runeberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindh 1856 Sverige, Örebro 168 sidor.
Beijer, Lindh 1855 Sverige, Stockholm, Örebro 168 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan