Små mostrar - minnen och intryck från en långresa i Norrbotten år 1922

Författare
Elisabeth Curtelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1924 Sverige, Stockholm 22 sidor. : ill.