Små steg 4, Subtraktion talområdet 0-9. Tallinjen 0-9. Kommutativa lagen 0-9 - arbetsblad för grundläggande räknefärdighet

Författare
Inga Carlsson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1981 Sverige, Lund 48 sidor. : ill. 91-40-00502-X