Smågnagarförekomst på hyggen i Jämtland i relation till biotopstrukturer - Small rodent population on forest regeneration areas in Jämtland, north Sweden in relation to habitat variables

Författare
Tor-Björn Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 Sverige, Stockholm 54 sidor.