Smågnagarskador i svenskt skogsbruk under 1970-talet - Small rodent damage in Swedish forestry during 1971-79

Författare
Lennart Hansson
(Lennart Hansson, Tor-Björn Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige, Uppsala 63 sidor. : diagr., kart., tab. 91-576-0436-3