Småländska folksagor

Författare
Carl Wilhelm von Sydow
(C. W. von Sydow.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Smålandspostens boktr. 1912 Sverige, Växjö 12 sidor.