Smålandssläkten Almqvist 1657-1957 - släkttavla

Författare
Robert Almqvist
(Sammanställd 1907 av Robert Almqvist kompletterad och på uppdrag av Almqvistska släktföreningen ånyo utg. av Sven Almqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S. Almqvist 1957 Sverige, Uppsala 15 sidor., 1 tab.-bl.