Småskalig eldning av torv - effekter av torvinblandning i träpellets på förbränningsresultatet i pelletsbrännare

Författare
Henry Hedman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Torvforsk 2008 Sverige, Stockholm 31