Småttingarnas svampbok - bilder med rim

Författare
Signe Aspelin
(S. Aspelin.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eliasson 1947 Sverige, Stockholm [25] sidor. ill.
Axel Eliasson 1909 Sverige, Stockholm 26 sidor. ill.