Smögen och Hasselösund - bohuslänska fiskesamhällen i förändring : människor på Sotenäset vid Skagerrakkusten

Författare
Casper Ljungdahl
(Casper Ljungdahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. Ljungdahl, Munkreklam, Munkreklam 1994 Sverige, Smögen, Munkedal, Munkedal 380 sidor. ill. 31 cm
C. Ljungdahl, Munkreklam, Munkreklam 1993 Sverige, Smögen, Munkedal, Munkedal 380 sidor. ill., kartor 31 cm