Smörkris och världssvält - en bok och studieplan om vår tids internationella ekonomiska problem

Författare
Bertil Helldin
(Bertil Helldin omslag och teckningar av Ewert Karlsson (EWK))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksförb. Landsbygdens folk 1958 Sverige, Stockholm 163 sidor. : ill., tab.