Smakliga maträtter och delikata bakverk - Utvalda recept

Författare
Thora Holm
(Thora Holm med 32 illustrationer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Henrik Struves Boktr. 1926 Sverige, Göteborg 128 sidor., xvi pl.-s. 19 cm
Henrik Struves Boktr. 1925 Sverige, Göteborg 128 sidor., xvi pl.
Nord. boktr. 1923 Sverige, Stockholm 112 sidor., xvi pl.