Smart mat - 20 läckra recept

Författare
Anders Tegnér
(Recept: anders Tegnér, Ingrid Palm fotograf: Gunnar Nydrén, Pernilla Pedersen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Viktväktarna cop. 2012 Sverige, Malmö 48 sidor. : ill. 978107-6-0 (Invalid)