Smitte, språk og kultur - tuberkulosearbeidet i Finnmark

Författare
Teemu Ryymin
(Teemu Sakari Ryymin.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scandinavian Academic Press cop. 2009 Norge, Oslo 367 sidor. diagr. 978-82-304-0044-9