Snövit och de sju dvärgarne - sagospel i fyra äventyr

Författare
Jeanna Oterdahl
(Med illustr. av Jenny Nyström)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkskolans barntidn. 1915 Sverige, Stockholm 30 sidor.