Snø

Författare
Lars Lerin
(Lars Lerin.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Syntrykk, Mediaprint 1997 Norge, Svolvær, Uddevalla 112 sidor. färgill.