Snickarhaken, en dansk snekkeplats

Författare
Ingvar Johansson
(Ingvar Johansson efterord av Kenth Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hembygdsföreningen S:ta Annas gille i Åhus, Åhus tryckeri AB 2018 Sverige, Åhus, Åhus 16 sidor illustrationer 21 cm