Snorre Sturlasson - gåtan - mästaren : ett bidrag till forskningen om norrön mytologi : forskningsrapport del III

Författare
Jan Ekermann
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlag Credendum, Förlag Credendum, Printakademin i Linköping AB 2014 Sverige, Norrköping, Norrköping, Linköping 131 sidor : illustrationer 21 cm 978-91-981569-0-4