Sobrana djela 1, Proza I : proza 1929-1935 "Dani gnjeva" 1936 proza 1936-1940 postuma

Författare
Ivan Goran Kovačić
Förlag År Ort Om boken ISBN
Matica hrvatska 1983 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Zagreb 407 sidor.