Sobrana djela 4, Pjesme, prepjevi

Författare
Ivan Goran Kovačić
Förlag År Ort Om boken ISBN
Matica hrvatska 1983 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Zagreb 592 sidor.