Social Science in Context: Historical, Sociological, and Global Perspectives

Författare
Rickard. Danell
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordic Academic Press 2013 Utgivningsland okänt / Ej specificerat