Social affärsutveckling i nätverksekonomin - sociala medier, ny marknadslogik

Författare
Birgitta Edberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Thinking Media Sweden 2018 Sverige 228 sidor illustrationer 21 cm 978-91-639-5770-3
Liber 2013 Sverige, Stockholm, Kina 228 sidor. ill. 21 cm 978-91-47-09745-6