Social facilitation and inhibition in the social judgment theory paradigm

Författare
Håkan Andersson, fil. dr
(Håkan Andersson, Berndt Brehmer)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1977 Sverige, Umeå 11 sidor. 30 cm