Social validitet för försäkringsmedicinska utredningar och påföljande myndighetsbeslut inom sjukförsäkringen

Författare
Elin Karlsson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2019 Sverige, Linköping 39