Socialarbetare om automatisering i socialt arbete: : En webbenkätundersökning

Författare
Gabriella Scaramuzzino
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitet 2019 Sverige, Lund 978-91-7753-991-9