Socialdemokrati

Författare
(Redaktör: Magnus Wennerhag.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tidskriftsföreningen Fronesis 2010 Sverige, Malmö 303 sidor. 978-91-976918-8-8