Socialdemokratiskt idéarv, Studiehandledning

Författare
Gunnar Gunnarson
(Grundmanuskript: Olle Svenning)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1973 Sverige, Stockholm 39 sidor. 91-7026-115-6, 91-550-0960-3