Socialismen och dagskraven - citat ur marxismens klassiker

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska clartéförb. 1972 Sverige, Stockholm 38 sidor.