Socialmedicin och psykosocial medicin

Författare
(Töres Theorell, Peter Allebeck, Finn Diderichsen (red) Sven Andréasson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1987 Sverige, Lund, Lund 281 sidor. diagr., tab. 22 cm