Socialpedagogiska seminariet - HSB:s utbildningsanstalt för småbarnsuppfostrarinnor - en kartläggning av verksamheten 1936-1948, då Alva Myrdal var rektor

Författare
Elsa Bergseth
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Södertörns högskola 1999 Sverige, Huddinge 56 sidor.