Socialpedagogiskt arbete i skolan

Författare
(Tina Eriksson-Sjöö (red.) Lisbeth Jönsson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FoU Malmö-utbildning, Avdelning barn och ungdom, Malmö stad 2011 Sverige, Malmö 46 sidor. 978-91-979242-0-7