Socialpolitik och lönepolitik - föredrag och diskussion vid Grov- och fabriksarbetareförbundets konferens å Örenäs slott 28-29 september 1946

Författare
(Åke Elmér ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarnes tr. 1946 Sverige, Stockholm 71 sidor. : ill.