Socialpolitiken i Norden - ett framgångsrikt fält för nordiskt samarbete

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KF:s bokförlag 1955 Sverige, Stockholm 49 sidor.
1950 Sverige, Stockholm 48 sidor.