Socialpsykiatrin i tider av förvandling - brukare och personal berättar

Författare
Rickard Bracken
(Richard Bracken)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FoU Södertörn 2005 Sverige, Tullinge 59 sidor.