Socialt arbete - en nationell genomlysning av ämnet

Författare
Brita Bergseth
(Innehåll: Brita Bergseth.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskoleverket, Lenanders grafiska 2003 Sverige, Stockholm, Kalmar 415 sidor.
Högskoleverket 2003 Sverige, Stockholm 415 sidor.