Sociologi genom litteratur - skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar

Författare
(Christofer Edling & Jens Rydgren (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkiv förlag 2015 Sverige, Lund, Kaunas 333 sidor 21 cm 978-91-7924-270-1