Sociologiskt tänkande 1, Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville

Författare
Raymond Aron
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Argos, Östra Småland 1980 Sverige, Lund, Kalmar 268 sidor. 21 cm