Sociologiskt tänkande 2, Durkheim, Pareto, Weber

Författare
Raymond Aron
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Argos, Ivarsson 1977 Sverige, Lund, Borgholm 281 sidor. tab. 21 cm