Soffpotatisen

Författare
Kasper Strömman
(Kasper Strömman, Nora Strömman)
Genre
Bilderböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WS Bookwell Oy 2005 Finland, Borgå [30] sidor. : ill. 951-52-2301-6