Sofokleous Eas

Originaltitel
Aias. Nygrekiska & grekiska
Författare
Sofokles
(Archeon kimenon, isaghoji, metafrasis, simiosis Dhimitriou N. Lika)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Papiros 1951 Grekland, En Athines 93 sidor.