Sofokles' Antigone - öfversättning af K. H. Brandt

Författare
Sofokles
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edquist & Berglund 1866 Sverige, Upsala 96 sidor.